Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI
DO DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ
W ŁOMŻY NA ROK 2017/2018


Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej informuje, że w dniu 06.09.2017 (środa) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK mieszczącej się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży odbędzie się egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do Instytutu Muzyki Kościelnej specjalność Organista oraz Kantor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wrodzonych predyspozycji muzycznych dotyczących słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wokalne wykonanie dowolnej pieśni kościelnej, powtórzenie podanego schematu rytmicznego i melodycznego.

Celem Instytutu jest przygotowanie kandydata w zakresie umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz wiedzy o liturgii i muzyce, do pełnienia w przyszłości posługi organisty. Absolwent DIMK po pięciu latach edukacji otrzymuje dyplom, który upoważnia go do pełnienia obowiązków organisty w diecezjach polskich. Zajęcia wykładowe odbywają się w środy w godzinach od 10.00 do 16.25, natomiast lekcje indywidualne nauki gry na fortepianie, organach po uzgodnieniu z wykładowcą.

Przedmioty nauczania w Instytucie obejmują: zasady muzyki, kształcenie słuchu, liturgikę, śpiew liturgiczny, emisję głosu, akompaniament liturgiczny, harmonię teoretyczną, harmonię praktyczną, chorał gregoriański, historię muzyki, metodykę prowadzenia chóru, prawodawstwo muzyki liturgicznej, formy muzyczne, organoznawstwo, improwizację organową, harmonię modalną, literaturę organową, dyrygenturę chóralną technikę kancelaryjną, chór oraz zajęcia indywidualne z instrumentu (fortepian, organy). Dokumenty wymagane od kandydata: podanie, życiorys, opinia proboszcza o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej, 3 zdjęcia dyplomowe.

Ks. Kazimierz Ostrowski
Dyrektor DIMK

 

 

 

 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 

 

 

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy