Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 


Msze Święte
w naszym Sanktuarium:


W NIEDZIELE:
6.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00,
16.00, 18.00, 20.00


w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.30, 18.00Nabożeństwo Czerwcowe:
- w dni powszednie:
po Mszy Świętej o godzinie 18.00
- w niedziele i święta:
po Mszy Świętej o godzinie 16.00

 


 

 

Komunikat przed 35 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską
na Jasną Górę

www.pielgrzymka.lomza.pl

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Tradycją lat ubiegłych 1 sierpnia wyruszy z naszej diecezji Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku będziemy podążać do Matki Bożej pod hasłem: „ Idź za Bożym Duchem”. Te niezwykłe rekolekcje w drodze poświęcone będą rozpoznawaniu życiowego powołania, które jest zaproszeniem Bożego Ducha do pójścia wyjątkową i najlepszą drogą przez życie. Świat dzisiejszy proponuje nam wiele na pozór atrakcyjnych dróg życiowych, które wydają się przynosić szczęście i spełnienie człowiekowi w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Często są to niestety tylko imitacje i namiastki szczęścia i miłości.

Prawdziwe szczęście i sens życia przynosi człowiekowi tylko miłość, którą jak -mówi św. Jan apostoł- jest sam Bóg. On wie co dla człowieka jest najlepsze, bo zna nas doskonale, lepiej niż my sami siebie. Miłość, którą nas obdarowuje oczekuje wolnej odpowiedzi człowieka. Ta odpowiedź to właśnie odkrycie i przyjęcie powołania do życia miłością na konkretnej drodze życia małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego czy misyjnego.

Aby móc dobrze odczytać Boże zaproszenie potrzeba czasu, skupienia, żywej relacji z Jezusem i Jego Matką a także wspólnoty w której doświadczamy działania Boga i otrzymujemy wsparcie duchowe i ludzkie. Wszystkie te elementy są obecne na pielgrzymce. Jest to środowisko i przestrzeń, która pozwala na podjęcie konkretnych decyzji życiowych nie tylko przez ludzi młodych stojących u początku swego dorosłego życia, ale także tych, którzy znaleźli się na swoistym rozdrożu i są w sytuacji wymagającej podjęcia ważnych decyzji wpływających na ich życie osobiste lub rodzinne.

Dwa tygodnie poświęcone na intensywne duchowe i religijne doświadczenia zmieniają człowieka i perspektywę patrzenia na swoje życie, na ludzi będących blisko nas, na wyzwania i zobowiązania jakie przed nami stawia codzienność. Przekonują nas o tym liczne świadectwa pielgrzymów oraz tych, którzy przyjmują pątników w swoich domach i rodzinach. Jest to piękne i żywe doświadczenie wiary, nadziei i miłości.

Z pewnością wielu z Was odczuwa pragnienie wyruszenia na pielgrzymi szlak i doświadczenia bycia pątnikiem. Może w sercu pojawiają się też pewne obawy i niepokoje związane z wysiłkiem fizycznym lub stanem zdrowia. Warto zaufać Bożemu Duchowi i podjąć odważną decyzję wyruszenia na pielgrzymkę. Maryja nasza najlepsza Matka zawsze troszczy się o swoje dzieci i stawia na naszej drodze ludzi pomocnych i oddanych. Takimi są przede wszystkim bracia i siostry posługujący w różnorodnych służbach, byśmy bezpiecznie dotarli do Jej tronu na Jasnej Górze. Są to ludzie wielkiego serca i poświęcenia a ich oddanie zasługuje na najwyższe uznanie i wdzięczność.

Są też sytuacje, w których mimo szczerego pragnienia pójście na pielgrzymkę ze względów obiektywnych nie jest możliwe. Dla tych wszystkich braci i sióstr, którzy znaleźli się w takich okolicznościach istnieje piękna i wartościowa alternatywa. Jest nią Grupa Biała- pielgrzymów duchowych. Od kilkunastu lat w wielu parafiach naszej diecezji gromadzą się oni na modlitwie w godzinie apelu by łączyć się z pątnikami na szlaku, wspierać ich zarówno duchowo jak i materialnie. 

 

Pątnicy modlą się za swoich bliski pozostawionych w domach a codziennie jeden z kapłanów sprawuje Mszę św. za pielgrzymów duchowych. Widzialnym znakiem Grupy Białej na trasie jest niesiony wizerunek św. Jana Pawła II patrona tejże grupy. Z kolei pielgrzymi duchowi otrzymują legitymację i znaczek pielgrzyma w momencie zapisywania się do Grupy Białej.

Wzajemna modlitwa wytwarza niezwykłą więź między tymi, którzy idą a tymi, którzy pozostają w swoich miejscach zamieszkania. Ta więź ożywiana jest też często relacjami telefonicznymi z trasy lub relacjami w Diecezjalnym Radiu Nadzieja.

W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim kapłanom i świeckim, którzy angażują się w modlitwę i piękną oprawę apeli Grupy Białej.

Dziękuję także za ofiary składane podczas zapisywania się do grupy pielgrzymów duchowych, które są wielkim wsparciem w organizacji pielgrzymki zwłaszcza, gdy chodzi o środki medyczne, transport, nagłośnienie oraz zabezpieczenie sanitarne.

Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.pielgrzymka.lomza.pl  ub na fb.

Już dziś wszystkim Przyjaciołom i Dobroczyńcom w imieniu organizatorów i pielgrzymów, składam serdeczne podziękowanie i obiecuje im naszą modlitwę.

Drodzy Pielgrzymi!
Jeszcze raz, zapraszam Was do udziału w Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę. Przypominam również, tym którym obowiązki nie pozwalają na całe dwa tygodnie pielgrzymowania, że każdego dnia można dołączyć do pielgrzymki, zapisując się na trasie w sekretariacie pielgrzymkowym. A wszystkich pozostających w domach, zapraszam do Grupy Białej pielgrzymów duchowych, do modlitwy apelowej o godz. 21.00 w waszych parafiach i w rodzinach.

Wszystkim Pielgrzymom i Organizatorom 35. PPŁ z serca błogosławię.
+ Tadeusz Bronakowski Wikariusz Generalny

 

Szczegóły organizacyjne:

ZAPISY, będą prowadzone w parafiach od niedzieli 21 lipca.

W naszej Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, będziemy zapisywać w kancelarii parafialnej w przed każdą Mszą Świętą oraz po każdej Mszy Świętej.
W Łomży, jak co roku, zapisy będą w Sekretariacie Pielgrzymki przy ul. Sadowej 3 (przy katedrze), w godz. 12.00-13.00 oraz 16.00-18.00

Aby zapisać się na pielgrzymkę należy wydrukować i wypełnić Kartę Zapisu, która znajduje się na stronie internetowej pielgrzymki www.pielgrzymka.lomza.pl
Następnie należy udać się do parafii gdzie dokonujemy zapisu ( wykaz tych parafii znajduje się na stronie internetowej) i otrzymać tam Legitymację Pielgrzyma. Na jej podstawie możemy zdać bagaż na samochody bagażowe.

 

 

Młodzież
do lat 15 włącznie pielgrzymuje w towarzystwie osoby pełnoletniej,
od 16 do 18 lat wędruje za pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie.

KOSZT
WPISOWE na pielgrzymkę, wynosi: 120 zł (wraz z koszulką w kolorze grupy, którą otrzymujemy na trasie PPŁ); dla uczestników do lat 15 włącznie - 90 zł.
Z wpisowego zwolnieni są: dzieci do 10 roku życia włącznie, kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia oraz Służba Medyczna posługująca na pielgrzymce (opłacają jedynie bagaż w kwocie 60 zł).
OPŁATA RODZINNA. Dla członków rodziny w linii prostej (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo) zostały przewidziane zniżki:
1 osoba płaci 100% wpisowego (+obowiązkowa opłata za bagaż 60 zł/os.)
i 3 osoba płaci 50% wpisowego (+ obowiązkowa opłata za bagaż 60 zł/os.)
4 i następne osoby są zwolnione z opłaty wpisowego (wnoszą jednak obowiązkową opłatę za bagaż 60 zł/os.).

Pamiętajmy o zabraniu podstawowej apteczki. Wszyscy Pielgrzymi ubezpieczeni są w stopniu podstawowym.

Opłata za bagaż pobierana jest z góry przy zapisywaniu się na Pielgrzymkę!
Cena bagażu, 60 zł, obejmuje plecak lub torbę turystyczną z zapakowanym do środka śpiworem i dołączoną na zewnątrz karimatą. Bagaż zasadniczy nie może być cięższy niż 20 kg.
Za nadbagaż będą pobierane dodatkowe opłaty.

Bagaże dodatkowe, a więc namioty, dodatkowe torby, regulujemy u kierowcy samochodu bagażowego grupy. Aby zdać bagaż na samochód ciężarowy, należy okazać Legitymację Pielgrzyma.

Zakończenie pielgrzymki:
Wejście na Jasną Górę, w dniu 13 sierpnia, nastąpi ok. godz. 19.00, gdzie przed Wałami Jasnogórskimi odbędzie się prezentacja Pielgrzymki. A ok. godz. 19.30 pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, Bpa Janusza Stepnowskiego, będziemy uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rozwiązanie Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia br., po Mszy św. o godz. 9.00 na Wałach Jasnogórskich.
Wszystkie bieżące informacje o pielgrzymce można śledzić na stronie www.pielgrzymka.lomza.pl

 

WYMARSZ

Wymarsz z Ostrołęki: 1 sierpnia po mszy św. sprawowanej o godz. 6.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP (farnym).
Przewodnikiem jest Ks. Krzysztof Oporek.
W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatów: Różan, Kadzidło, Krasnosielc, Ostrołęka Nawiedzenia NMP, Ostrołęka św. Antoniego, Myszyniec, Chorzele i Rzekuń.

 

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 

 

 

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy