Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 

Msze Święte
on-line
w naszym Sanktuarium:

w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.30, 18.00


w niedziele i święta:
6.30, 8.30, 10.00,
11.30 (dla dzieci),
13.00 (chrzty),
16.00, 18.00,
20.00 (dla młodzieży)

W niedzielę
zapraszamy
na dodatkową
Mszę Świętą
o godzinie 15.00


Modlitwa Różańcowa
codziennie o 20.30

Prosimy o:
- zakończenie pandemii
korownowirusa
- zdrowie
-siły dla służb
- wiarę i ufność
dla wszystkich
 


W niedzielę o 16.40
KOMUNIKAT DO WIERNYCH PARAFII
PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
W OSTROŁĘCE, 
WYDANY W DNIU 21 MARCA 2020 R.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce w naszym Sanktuarium obowiązują następujące zasady:

1. Godziny Mszy świętych pozostają bez zmian. Przypominamy, że w niedzielę jest jeszcze dodatkowa Msza Święta o godz. 15:00.

2. Podczas Mszy świętych, nabożeństw pogrzebowych, ślubnych i chrzcielnych może przebywać nie więcej niż 50 osób. Prosimy o zajmowanie miejsc w różnej części świątyni, aby zachować odległość przynajmniej 1 m pomiędzy pozostałymi uczestnikami liturgii.

3. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski ogłosił dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Dyspensa obowiązuje osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby, które czują obawę przed zarażeniem. Bardzo prosimy, żeby osoby chore, starsze, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domach. Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji z naszego Sanktuarium.

4. Transmisja Mszy świętych, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz innych nabożeństw jest na żywo z naszego Sanktuarium:
- na stronie internetowej naszej parafii: www.sanktuarium.ostroleka.pl
- na parafialnym kanale YouTube: www.youtube.com/channel/UCNfL8IBvP-9kfxkjJnPI9tw
- oraz parafialnym Facebooku: www.facebook.com/sanktuarium.ostroleka

W trakcie transmisji na żywo można wzbudzić pragnienie przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa w Komunii duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie Komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.

5. Księża rozdający Komunię Świętą zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują i w tym czasie szczególnego zagrożenia zalecają przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie, ułożone lewa na prawej w formie tronu dla Boga, a następnie prawą dłonią wziąć i włożyć Ciało Pańskie do ust oraz spożyć w obecności szafarza.

6. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa nabożeństwo pogrzebowe rozpoczyna się pod przewodnictwem kapłana procesją od bramy cmentarnej. Po modlitwach na cmentarzu wracamy do kościoła, gdzie będzie sprawowana Msza święta pogrzebowa w intencji zmarłej osoby. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

7. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

8. Informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Prosimy, aby nie całować stuły po spowiedzi, relikwii oraz Krzyży przy wejściu i w środku w kościele.

9. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon.

10. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości, ok. 2 m, pomiędzy osobami chcącymi skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi świętej). Prosimy również o zachowanie min. 20 cm od kratek konfesjonałów.

11. Spotkania wszystkich grup i wspólnot parafialnych są zawieszone do odwołania.

12. Wszelkie wyjazdy, pielgrzymki, spotkania formacyjne są odwołane.

13. Sakrament Chrztu jest udzielany poza Mszą Świętą. W celu ustaleniu daty i godziny chrztu oraz wszelkich formalności prosimy o kontakt z Panem Organistą.

14. Msze Święte rekolekcyjne będą sprawowane według przyjętych intencji, a między nimi będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Nauki rekolekcyjne zostaną nagrane i umieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej, na naszym parafialnym kanale YouTube oraz na naszym parafialnym Facebooku.

15. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali oraz Różaniec święty są transmitowane przez łącza internetowe. Droga Krzyżowa wspólnot jest w każdy czwartek Wielkiego Postu o godzinie 19:00; Droga Krzyżowa dzieci jest w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 18:30, Droga Krzyżowa dla wszystkich jest w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 19:00; Gorzkie Żale są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16:45; Różaniec święty jest w dni powszednie o godzinie 20:30. Godzinki oraz procesje wielkopostne są odwołane. Zachęcamy do modlitwy z nami przez łącza internetowe w swoich domach, w gronie rodzinnym.

16. Nasze Sanktuarium w obecnym czasie jest otwarte w dni powszednie od 06:00 do 19:00, a w niedzielę od 06:00 do 21:00. Zachęcamy do adoracji Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz modlitwy indywidualnej w naszej świątyni, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Będąc w świątyni prosimy o to, aby dłońmi nie dotykać ławek. Starajmy się także zgodnie z zaleceniami sanitarnymi nie dotykać dłońmi swoich oczu, ust i nosa.

17. Prosimy o ograniczenie korzystania z kancelarii parafialnej.

18. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach, lekarstw. Jako kapłani także służymy różnego rodzaju pomocą duchową i materialną.

19. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.

20. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii oraz o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego, a także wszystkich służb sanitarnych. Z ufnością odczytujmy znaki czasu.

Módlmy się, nawracajmy się, uznawajmy swoją zależność od Boga, dbając o siebie i nie zaniedbując czysto ludzkich środków ostrożności.

Ks. Zdzisław Grzegorczyk, Wasz Proboszcz
oraz Wasi duszpasterze


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010 

 


 


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 

 

 

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy