Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

  


Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe
W dni powszednie: po Mszy Świętej o godzinie 18:00
W niedziele i święta: po Mszy Świętej o godzinie 16:00

 

2020-12-27 - Niedziela Świętej Rodziny

b_300_200_16777215_00_images_2020-12-27-Swietej-Rodziny.jpgPierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu obchodzona jest w Kościele rzymskokatolickim jako Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu. Jak na taką uroczystość przystało, do katedry łomżyńskiej licznie przybyli wierni całymi rodzinami. Mimo dotkliwego mrozu świątynia wypełniona była po brzegi dziećmi, nawet tymi najmniejszymi. Liturgię Niedzieli Świętej Rodziny przygotowała i wykonała diakonia Kościoła Domowego. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył biskup łomżyński Stanisław Stefanek.

W miejsce homilli biskup Stanisław odczytał List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. W Liście tym biskupi polscy zaznaczyli m.in., że posłuszeństwo prawom Bożym prowadzi każdą rodzinę do głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Pierwszym zadaniem rodziny jest uświęcanie życia codziennego; to prowadzi rodzinę do pełnego rozwoju osobistego, do szczęścia domowego i jest skuteczną metodą budowania społeczeństwa żyjącego w pokoju, o czym przypomniała w ostatnich miesiącach pierwsza w historii beatyfikacja małżonków - Marii i Luigiego Beltrame Quattrocchi i wołanie Ojca Świętego: "Rodzino, uwierz w to, kim jesteś, uwierz w twoje powołanie bycia świetlanym znakiem miłości Bożej". Biskupi przypominają o konieczności poznawania Chrystusa w rodzinie poprzez domową katechezę: wspólne czytanie Pisma Świętego, rozmowy z dziećmi o niedzielnym kazaniu, nauce religii o ważniejszych wydarzeniach w życiu Kościoła.

Biskupi polscy w Liście do rodzin przedstawili m.in. kierunki rodzinnej drogi uświęcenia, której drogowskazów należy szukać w nauce Prymasa Tysiąclecia, któremu mijający rok był poświęcony. Rodzina Bogiem silna czerpie swą siłę z faktu, że jest przez Boga ustanowiona, że otrzymała zadanie dawania świadectwa Bożej miłości, została obdarzona darem przekazywania życia z miłości. Zadaniem rodziny jest wychowywać dzieci w posłuszeństwie prawu Bożemu i umiłowaniu życia wspólnego. W ten sposób rodzina staje się fundamentem narodów i społeczeństw - nauczał sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. "Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę, kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę. To w rodzinie pod sercem matki kryje się naród. Do rodziny trzeba więc podchodzić ostrożnie, z wielkim szacunkiem, w ciszy, z pokorą, bez tupetu wobec jej praw i miejsca w narodzie, z uznaniem jej chrześcijańskiego ducha i obyczaju" - mówił Prymas Tysiąclecia. Nauka Prymasa o świętości rodziny jest wciąż aktualna, szczególnie teraz, kiedy postawy grup sprawujących obecnie władzę w Polsce są przeciwne dobru polskich rodzin. Biskupi są zaniepokojeni trudną sytuacją rodzin w Polsce. Wielu z nich brakuje chleba, wiele nie ma dachu nad głową. Obecni rządzący naszym krajem jako wyjście z trudnej sytuacji proponują ludziom rozwiązania niemoralne i pozbawione jakiejkolwiek wrażliwości na potrzeby ludzkiego serca. Zaleca się aborcję jako jedno z rozwiązań, skraca się urlopy macierzyńskie. Zamiast wspierać rodzinę, niszczy się ją. Przy rosnącym bezrobociu nie docenia się społecznej wartości pracy matki i czasu poświęconego wychowaniu dzieci. Jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży, zamiast umacniania głębokiej więzi między rodzicami i dziećmi, w której młode pokolenie przygotowuje się do wejścia we własne życie rodzinne, w szkołach proponuje się wychowanie do życia oparte jedynie na instrumentalnej seksualności a nie na miłości. W miejsce chrześcijańskich wartości proponuje się młodzieży życie rozwiązłe, w czym celują mass media. Propagują one obyczaje ubliżające godności kobiety, promują pornografię, pokazują wypaczony obraz rodziny i życia rodzinnego. Obecna sytuacja budzi wielki niepokój pasterzy Kościoła w Polsce. "Aby próg każdej rodziny stał się skuteczną zaporą przed napływem zła, aby ognisko domowe i mądrość pierwszych wychowawców - rodziców, ogrzała i oświeciła umysły młodych" - wyrazili swą troskę Biskupi.

Rodziny, które przyjęły zaproszenie do katedry, stawiają sobie za wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu. Trzymając się za ręce pary małżeńskie, odnowiły w obecności Pasterza diecezji swoje przyrzeczenia małżeńskie. Z wielkim wzruszeniem uczynili to także państwo Barbara i Ignacy Kalinko, którzy tu, w tej samej świątyni, 51 lat temu, 11 lutego 1950 r., ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Udane małżeństwa będące podstawą "rodziny Bogiem silnej" to doskonały przykład dla młodych.

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 
Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00