1 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dzień modlitwy o pokój.

 

Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 

Transmisja na żywo

Teraz uruchomiliśmy całodobową adorację Najświętszego Sakramentu
Czytaj więcej...


1 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dzień modlitwy o pokój.

b_300_200_16777215_00_images_2021-01-01-Uroczystosc-Swietej-Bozej-Rodzicielki-Maryi.jpgWedług prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.To najstarsze maryjne święto. W Kościele katolickim 1 stycznia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to najstarsze maryjne święto, choć do liturgii Kościoła wprowadzone dość późno - w roku 1931 przez papieża Pius XI na pamiątkę 1500. rocznicy III Soboru Powszechnego w Efezie w roku 431.

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny jest pierwszym z dogmatów maryjnych. Mówi on, że „Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem i który sam jest Bogiem (współistotny Bogu Ojcu)” - czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Dogmat ten zakończył spór dotyczący natury Chrystusa i w konsekwencji prawa Maryi do nazywania ją Matką Boga. Wyjaśniono tym samym, że Maryja jest Matką Syna Bożego według ciała. Ta godność i przywilej wynosi ją ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych jej przywilejów.

Dwa sobory potwierdziły dogmat o Boskim macierzyństwie Maryi

Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi potwierdzono na soborach w Chalcedonie w roku 451 r. i w Konstantynopolu w latach 553 i 680, a następnie w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV w roku 1743 oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku.

Na początku chrześcijaństwo na pierwszy plan wysuwało kult Jezusa, jako Wcielonego Słowa i Zbawiciela świata. W miarę jednak, jak nauka Chrystusa ogarniała nowe obszary, rosło zainteresowanie osobą Matki Zbawiciela. Wspomnienia na temat Maryi spotykamy u pierwszych Ojców Kościoła oraz w apokryfach. Wraz z rozwojem kult męczenników, rósł także kult wyznawców, w tym także kult Matki Bożej. Od wieku IV można już mówić o powszechnym kulcie Maryi w Kościele.

Po III Soborze Powszechnym w Efezie w Kościele zaczęto stawiać świątynie ku czci Matki Bożej, otaczać kultem jej obrazy, układać modlitwy, wygłaszać homilie i obchodzić jej święta. Najdostojniejszym kościołem dedykowanym Mary jest bazylika Matki Bożej Większej w Rzymie. Obecny tam obraz Salus Populi Romani wywarł ogromny wpływ na rozwój kultu Matki Bożej w całej Europie, ponieważ stał się jednym z najpopularniejszych wzorców malarstwa maryjnego. Na polecenie papieża Jana Pawła II na początku jego pontyfikatu przed ikoną umieszczono, płonącą dzień i noc, lampkę oliwną na znak ustawicznej pamięci serca.

Matka Boża jest patronką Kościoła Powszechnego

Matka Boża jest patronką Kościoła powszechnego, wielu diecezji, zakonów, krajów i miast.

Pius XI wprowadzając do liturgii święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła go, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 
Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00