Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 

Transmisja na żywo

Teraz uruchomiliśmy całodobową adorację Najświętszego Sakramentu
Czytaj więcej...


W nocy z 22 na 23 stycznia 2022 r, po kilkutygodniowej walce z ciężką chorobą zmarł ks. kan. Witold Bruliński

Czytaj więcej... Ś.p ksiądz kanonik Witold Bruliński ur. 2 października 1935 r. w Luststani (parafia Puchały). Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk bp. Czesława Falkowskiego. Był wikariuszem w parafii: Jelonki, Tykocin, Kuczyn, Ostrołęka, Zambrów, Suwałki, Radziłów. Był wicedziekanem dek. Szczuczyn, duszpasterzem kobiet w dekanacie Szczuczyn, duszpasterzem rodzin, członkiem diecezjalnej rady ds. ekonomicznych. Był kanonikiem honorowym kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej, proboszczem parafii p.w. św. Antoniego w Ostrołęce, dziekanem dekanatu Ostrołęckiego św. Antoniego, kapelanem AK okręgu Ostrołęckiego, członkiem Obchodów Roku Jubileuszowego 2000, członkiem Rady kapłańskiej z wyboru, uczestnikiem sesji statutowych I Synodu Diecezjalnej Łomżyńskiej. Będąc na emeryturze od 2006 roku pomagał w naszej parafii.
 
Drogi księże Witoldzie, bieg ukończyłeś, niech Bóg da Tobie wieniec zwycięstwa. Gdy będziesz w raju wstawiaj się za nami! Odpoczywaj w pokoju. Byłeś i jesteś wspaniałym kapłanem o ogromnym sercu i nadzwyczajnej gorliwości duszpasterskiej. Za to kochali Cię i kochają wierni, którym służyłeś.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Witolda Brulińskiego odbędą się w następującym porządku:
25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:15 wystawienie ciała w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. W intencji zmarłego różaniec o godz. 17:30, Msza święta o godz. 18:00 a następnie Modlitwa Różańcowa o godz. 18:30.
Dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 11.00 wystawienie trumny z ciałem śp. ks. kan. Witolda Brulińskiego w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce oraz Modlitwa Różańcowa; o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Kanonika Witolda Brulińskiego zostanie złożona na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce.
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 
 


Zapraszamy na Półkolonie Parafialne

Nasza parafia w dniach 31.01-04.02.2022 r. (od poniedziałku do piątku) organizuje Zimowe Półkolonie dla dzieci z naszej parafii i nie tylko..

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (od 3 klasy do 8). Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10:00-15:00.
W programie wiele ciekawych atrakcji m.in. Wyjazdy, kulig, zajęcia artystyczne, muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Opiekę duszpasterską nad półkoloniami sprawują ks. Łukasz Gołaszewski i ks. Dawid Kulesza.


Zapisy w kancelarii parafialnej do piątku (28.01) ilość miejsc ograniczona.

 

23 stycznia 2022 r. - Niedziela Słowa Bożego

Czytaj więcej...W Kościele katolickim w III niedzielę okresu zwykłego obchodzony jest Niedziela Słowa Bożego. Jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii. Zainicjował ją Franciszek w 2019 r., aby “w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

Otrzymaliśmy wielki dar, jakim jest Słowo Boże zapisane w księgach Starego i Nowego Testamentu. Za ten dar Słowa objawiającego prawdę o Bogu i o człowieku, o świecie, jego celu i sensie, winniśmy wznosić dziękczynienie i uwielbienie Temu, który do nas mówi, czyli Panu Bogu.

W indywidualnym jak i wspólnotowym rozważaniu Pisma Świętego może być pomocna aplikacja “Dzieło Biblijne”. „Aplikacja zawiera naukowy komentarz do wszystkich czytań, łącznie z Psalmem. Ma być pomocą dla wszystkich dla solidnej, naukowej refleksji nad Pismem Świętym”.

18-25 stycznia 2022 r. - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Czytaj więcej...Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miał miejsce od 18 do 25 stycznia 2022 r. a jako hasło towarzyszy mu cytat z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. W czasie Tygodnia wierni wielu różnych tradycji i wyznań chrześcijańskich z całego świata gromadzą się wspólnie, aby modlić się o jedność. W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia. Tegoroczne materiały na Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia 2022 r. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wierni wielu różnych tradycji i wyznań chrześcijańskich z całego świata gromadzą się wspólnie, aby modlić się o jedność. Niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne wybierają spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia 2022 r..

Na nabożeństwach w diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego, na które zapraszani są duchowni i świeccy z bratnich Kościołów chrześcijańskich, zalecane jest organizowanie nabożeństwa słowa Bożego. Zwyczajem przyjętym w Polsce na jest międzywyznaniowa wymiana kaznodziei.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 
Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00