Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

  


Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe
W dni powszednie: po Mszy Świętej o godzinie 18:00
W niedziele i święta: po Mszy Świętej o godzinie 16:00

 

2021-06-13 - Odpust ku czci św. Antoniego Padewskiego

Czytaj więcej...Św. Antoni Padewski znany jest na całym świecie. O jego popularności świadczą figurki i obrazy znajdujące się prawie w każdym kościele. W Ostrołęce szczególną cześć św. Antoni odbiera w sanktuarium pw. Antoniego z Padwy przy ul. Gomulickiego. Święto patronalne poprzedziły Misje Święte - rekolekcje przygotowujące do dojrzałego przeżycia odpustu, w tym roku prowadzone przez Ojców Redeptorystów, o. Antoniego Paździorko i o. Zbigniewa Podleckiego. 

Święty Antoni zasłynął ze szczególnego umiłowania nauki, studiowania i wykładania teologii oraz niezwykłego daru kaznodziejstwa. Wielu ludzi, również dzisiaj, doświadcza jego cudownego wstawiennictwa jako patrona od rzeczy zgubionych. Ten znany Święty jest czczony w naszym Sanktuarium, gdzie codziennie przedstawia się Bogu za Jego wstawiennictwem prośby. Zapraszamy do udziału w tych uroczystościach jak najliczniejszą grupę naszych parafian.

Na zakończenie naszych Uroczystości Misyjnych i odpustowych,  w niedzielę, 13 czerwca 2021 r. odbyło się również poświęcenie Krzyża Misyjnego, na dziedzińcu klasztornym, oraz Kaplicy Adoracji Nocnej.

O godzinie 16.00 J. E. ks. bp. Janusz Stepnowski udzielił zgromadzonej młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. 

Czytaj więcej...

< zobacz zdjęcia >

 

 

 


2021-06-06 - Comiesięczne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Czytaj więcej...W dniu 6 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Rozpoczęło się ono o godzinie 15:00 modlitwą przez Najświętszym Sakramentem, której przewodniczył ks. Marek Spiżewski.

Zebrani członkowie wspólnoty modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia, Litanią do św. Franciszka oraz modlitwą za członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy naszym Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

Kolejną częścią spotkania było podjęcie profesji czasowej, przez Siostrę Marię Prot. Była to bardzo radosna i oczekiwana część spotkania dla naszych Braci i Sióstr franciszkanów. To wydarzenie uczyniło ten dzień bardzo świątecznym. Msza Święta, podczas której Siostra Maria złożyła przyrzeczenie, rozpoczęła się o godz. 16:00. Przewodniczył jej opiekun wspólnoty ks. Marek Spiżewski, a Słowo Boże wygłosili prowadzący w naszej parafii Misje Święte o. Antoni Paździorko i o. Zbigniew Podlecki. Siostra Maria uczestniczyła w procesji wejścia, niosąc lekcjonarz oraz w obecności wspólnoty eucharystycznej złożyła przyrzeczenie życia Ewangelicznego w duchu świętego Franciszka z Asyżu.

Po Mszy Świętej w Oratorium odbyła się Agapa, na której Bracia i Siostry podzielili się radością z powiększenia lokalnego grona franciszkanów świeckich.

PROGRAM: 

6 maja 2021 r. NIEDZIELA
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH JUBILEUSZOWYCH

Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15) 

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
11:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci
13:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla młodzieży
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
20:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

7 maja 2021 r. PONIEDZIAŁEK
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ UZDROWIENIA

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu (J 8,34)

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
Po Mszy Świętej Droga Światła
21:00 - Apel Jasnogórski

8 maja 2021 r. WTOREK
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA
Panie, ile razy mam przebaczać ? (Mt 18,21)

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
Po Mszy Świętej nauka stanowa dla rodziców
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
Po Mszy Świętej nauka stanowa dla rodziców
21:00 - Apel Jasnogórski i Misyjna szkoła modlitwy

9 maja 2021 r. ŚRODA
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ŻYCIE WIECZNE
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11,25)

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
Po Mszy Świętej nauka stanowa dla rodziców
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
Po Mszy Świętej spotkanie z nauką dla młodzieży
21:00 - Apel Jasnogórski

10 maja 2021 r. CZWARTEK
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
I OPOWIADANIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.
A kto nie uwierzy będzie potępiony )Mk 16,16)


6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
Po Mszy Świętej spotkanie osób żyjących w związkach niesakramentalnych
21:00 - Apel Jasnogórski

11 maja 2021 r. PIĄTEK
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH
Abyście się wzajemnie miłowali (J 13,34b)

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla chorych i samotnych
13:00 - Odwiedziny chorych
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
21:00 - Apel Jasnogórski

12 maja 2021 r. SOBOTA
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ MARYJNA
Oto Matka Twoja (J 19,27)

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10:00 - Msza Święta z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym
16:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
20:00 - Msza Święta z zawierzeniem się Matce Bożej
Po Mszy Świętej Procesja Fatimska z figurą Matki Bożej
21:00 - Apel Jasnogórski

13 maja 2021 r. NIEDZIELA
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA JUBILEUSZOWYCH MISJI ŚWIĘTYCH 
Wy jesteście świadkami tego (Łk 24,48)

6:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
8:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
11:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci i młodzieży
13:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
16:00 - Uroczyste zakończenie Misji Świętych
Poświęcenie Krzyża Misyjnego przez J.E. Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
20:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Misje Święte prowadzą Ojcowie Redemptoryści:
o. Antoni Paździorko i o. Zbigniew Podlecki

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich. Spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Czytaj więcej...Dziś przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej.

Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. U progu tego stulecia – na Soborze Laterańskim IV (1215) - w Kościele katolickim przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa z zachowaniem ich naturalnych przypadłości takich jak smak, wygląd, forma, itp. Wiązało się to z coraz mocniejszymi wpływami filozofii greckiej oraz tradycji scholastycznej w teologii Kościoła zachodniego.

Zobacz zdjęcia... 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Mszę Świętą Prymicyjną ks. Dariusza Berć

Czytaj więcej..."Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca" Ps. 37,4 

Z największą radością zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Święcenia Prezbiteratu odbyły się 29 maja 2021 r. w Kościele Katedralnym p.w. św. Michała Archanioła w Łomży. Udzielił ich Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, Pasterz Kościoła Łomżyńskiego.

Zapraszamy na Mszę Świętą Prymicyjną, która będzie sprawowana 6 czerwca 2021 r. o godzinie 13.00 w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

Z prośbą o modlitwę dk. Dariusz Berć

2021-05-30 - Msza Prymicyjna ks. Macieja Cholewińskiego

Czytaj więcej...30 maja 2021 r.  o godzinie 13:00 w Święto Trójcy Przenajświętszej w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się Msza Święta Prymicyjna sprawowana przez ks. Macieja Cholewińskiego. Kazanie poświęcone służbie kapłańskiej wygłosił ks. kan. dr Wojciech Turowski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Zwrócił uwagę na wielkie zadania, jakie stają przed neoprezbiterem w jego posłudze.

Uroczystości rozpoczęły się w jednej z sal poklasztornych, gdzie został pobłogosławiony przez rodziców. Następnie prymicjant przeszedł w uroczystej procesji do kościoła. Towarzyszyły mu grupy grupy parafialne. W świątyni ks. Maciej został powitany przez księdza proboszcza ks. kan. dr Zdzisława Grzegorczyka, delegację parafian i młodzieży.

Był to szczególnie doniosły i uroczysty dzień zarówno dla prymicjanta, jak i wielu innych osób. Po raz pierwszy w obecności rodziców, rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych i miejscowych parafian odprawił on samodzielnie Eucharystię.

Nowo wyświęcony ksiądz na koniec Mszy Świętej Prymicyjnej złożył podziękowania wszystkim osobom, które wspierały go w tym pięknym, ale zarazem trudnym czasie przygotowania do kapłaństwa. Wyraził wdzięczność za dobre wychowanie i wartości, które otrzymał od swoich rodziców, a przyjaciołom podziękował za wsparcie, jakiego nieustannie mu udzielali. Księżom, których spotkał na swej drodze, dziękował za przykład służby kapłańskiej i pokazanie piękna powołania.

Końcowym akordem liturgii było specjalne błogosławieństwo, którego neoprezbiter udzielił zgromadzonym poprzez nałożenie na głowę rąk i wypowiedzenie specjalnej formuły. Każdy z uczestników tej wyjątkowej uroczystości otrzymał również na pamiątkę obrazki prymicyjne. Umieszczone na nich zostały słowa określające kapłaństwo księdza Macieja, a także błogosławieństwo dla rodziców, rodziny, przyjaciół oraz tych, do których zostanie posłany i prośba o modlitwę.

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 
Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00