Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 Koncert Organowy
6 listopada 2022 r.Zobacz
zdjęcia archiwalne
naszego Sanktuarium

Jeśli posiadasz
w swoich zbiorach
archiwalne zdjęcia
z Sanktuarium,
przyślij je na adres:


Msze Święte
w naszym Sanktuarium:


W NIEDZIELE:
6.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00,
15.00 w języku łacińskim
16.00, 18.00 po Mszy Świętej
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
20.00


w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.30,
15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego
i Msza Święta,
18.00

 

Transmisja na żywo

Zapraszamy na całodobową adorację Najświętszego Sakramentu
Czytaj więcej...


Porządek nabożeństw
w Sanktuarium pw. Św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

1 Listopada 2022 r.
Uroczystość Wszystkich Świętych:
 6:30 z różańcem za zmarłych, 8:30, 10:00, 11:00 (po tej Mszy Świętej pójdziemy wszyscy w procesji wyruszającej z kościoła farnego by wspólnie przejść na cmentarz parafialny, tam obędzie się Msza Święta w kaplicy na cmentarzu. Mszę Świętą sprawować będą księża proboszczowie ostrołęckich parafii w intencji wszystkich naszych Zmarłych). Tego dnia Msze Święte będą sprawowane również o godzinach: 15:00, 16:00, 18:00 i 20:00

2 Listopada 2022 r.
Dzień Zaduszny:
 6.30 z różańcem za zmarłych, 8.30, 10.00 z procesja w krużgankach i Msza Święta, 11.30, 13.00, 15:00, 16.00, 18.00, 20.00.

Zgodnie z tradycją, wychodząc z kościoła, pod chórem będzie można złożyć ofiarę na tzw.: "podzwonne", aby dźwiękiem dzwonu i modlitwy, upraszać za Zmarłych niebo.

Zapraszamy do składania tzw. "przypominków za zmarłych", w godzinach pracy kancelarii parafialnej, czyli: w dni powszednie od 08.00 do 08.30 oraz od 17.00 do 18.00.

Zgodnie z tradycją "Przypominki listopadowe za zmarłych będą czytane każdego dnia codziennego o godzinie: 17:45. W niedziele przed Mszą Świętą o godzinie 8:30 i 10:00.

2 listopada o godzinie 18.00 w naszym Sanktuarium, będzie też odprawiana Msza Święta za zmarłych Ojców Bernardynów, braci tego zakonu, dobroczyńców, budowniczych, zmarłych księży proboszczów i wikariuszy. 


Porządek nabożeństw na Cmentarzu Parafialnym w Ostrołęce, (przy rzece) ul. Kujawska/Kurpiowska

1 listopada 2022 r.

  • godz. 12.00 - Msza Św. w intencji zmarłych (na cmentarzu)
  • godz. 20.00 - Różaniec w intencji zmarłych (w kaplicy)

2 listopada 2022 r.

  • godz. 9.30 - Różaniec w intencji zmarłych (w kaplicy)
  • godz. 10.00 - Msza Św. w intencji zmarłych (w kaplicy)

Porządek nabożeństw na Cmentarzu miejskim w Ostrołęce, ul. Krańcowa

1 listopada 2022 r.

  • godz. 15.00 - Procesja na cmentarzu i Msza Święta  - w intencji zmarłych

2 listopada 2022 r.

  • godz. 10.00 i 16.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta w intencji zmarłych

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Czytaj więcej...1 listopada Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Czytaj więcej...

2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Czytaj więcej...Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.

Zaproszenie na modlitwę różańcową.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku. Różaniec odbywa się każdego dnia o godz. 17.30.

Serdecznie zapraszamy :)


16 października 2022 r. - Dzień Papieski

Czytaj więcej...Dzień Papieski to święto obchodzone w niedzielę przed 16 października dla uhonorowania Jana Pawła II. Data święta jest nieprzypadkowa – 16 października to dzień wyboru Karola Wojtyły na Głowę Kościoła. W ten sposób chciano podziękować papieżowi za jego poświęcenie, oddanie i miłość.

9 października 2022 r. (niedziela) w ramach zapowiedzi ogólnopolskich obchodów XXII Dnia Papieskiego, w naszym Sanktuarium Słowo Boże będzie głosił ks. kan. dr Jacek Kotowski przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.

Dzień Papieski powstał w 2001 roku z inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdego roku Dzień Papieski ma inną tematykę, jednak ich zakres jest niezmienny i dotyczy kwestii intelektualnych (organizowane są spotkania poświęcone nauczaniu Jana Pawła II), duchowych, czyli modlitw w intencji Ojca Świętego, artystycznych (wydarzenia kulturalne) oraz charytatywnych (zbierane są środki na stypendia dla uzdolnionych dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin).

Dzień Papieski jest także okazją do wspomnienia postaci Jana Pawła II oraz refleksji nad jego przesłaniami, które nigdy nie tracą na ważności. Szczególnym odznaczeniem papieża-Polaka jest ustanowiony w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Dzień Papieża Jana Pawła II i obchodzony 16 października.

Msza Święta
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

w naszym Sanktuarium zostanie odprawiona
7 października 2022 r. (piątek) o godz. 18.00
i 8 października 2022 r. (sobota) o godz. 8.30

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

 

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 

Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00