Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 Koncert Organowy
6 listopada 2022 r.Zobacz
zdjęcia archiwalne
naszego Sanktuarium

Jeśli posiadasz
w swoich zbiorach
archiwalne zdjęcia
z Sanktuarium,
przyślij je na adres:


Msze Święte
w naszym Sanktuarium:


W NIEDZIELE:
6.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00,
15.00 w języku łacińskim
16.00, 18.00 po Mszy Świętej
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
20.00


w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.30,
15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego
i Msza Święta,
18.00

 


Transmisja na żywo

Zapraszamy na całodobową adorację Najświętszego Sakramentu
Czytaj więcej...


2022-12-08 - Odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W naszej parafii, jak co roku będziemy obchodzili Odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Msze święte o godzinach: 6.30 7.10 8.30 10.00 11.30 (Suma Odpustowa wraz z procesją) 15.00 16.30 18.00 (po tej Mszy Świętej odbędzie się prelekcja pt: "Wątki Maryjne, we wnętrzu kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce)

Ta uroczystość przypomina nam prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”.

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.

Czytaj więcej...

 


2022-12-04 - II Niedziela Adwentu

Czytaj więcej...Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.

Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, liturgia ukazuje nam Jana Chrzciciela, który stanął na przełomie Starego i Nowego Przymierza jako zwiastun i przewodnik Mesjasza, aby głosić Jego obecność wśród ludu. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Pan. Za to, że wielokrotnie chodziliśmy po bezdrożach naszego życia, wiodących donikąd, przeprośmy teraz Boga Wszechmogącego i prośmy go, aby pomógł nam wejść na drogę, którą jest Chrystus.

W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy wezwanie poprzednika Pańskiego, Jana Chrzciciela, wzywające nas do nawrócenia. Ma ono polegać na uznaniu Boga za jedynego Pana i na otwarciu serca na Jego działanie. Z wiarą wsłuchajmy się w słowo, które za chwilę będzie do nas skierowane.

Dziękujmy Bogu za całe dzieło zbawienia, dziękujmy szczególnie, że w tej chwili mamy możność, by zbawienie stało się naszym udziałem. Dziękujmy Panu, że nas nie opuszcza, ale czeka byśmy dla Niego przygotowali drogę.

Drodzy Parafianie, mili Goście, Ofiarodawcy

Pragniemy poinformować, że w roku 2022, wykonaliśmy w naszej świątyni barokowe malowidła na ścianach w korytarzach kościoła, w zakrystii i kancelarii, podobnie jak było przed pożarem w 1989 roku. Koszt przywrócenia malowideł barokowych wyniósł 309 200 zł. Nasza świątynia, klasztor jest to zabytek na 8 miejscu w województwie mazowieckim, dlatego otrzymaliśmy dotację na ten cel 2/3 tej wartości, a 1/3 tej wartości stanowi wkład własny parafii.

W ciągu ostatnich dwóch lat, zostało odnowionych 11 dużych, półokrągłych obrazów. Renowację wykonała pracownia z Krakowa. Podczas Mszy Świętej o godzinie 16.00 dnia 2022-11-27 obrazy poświęcił Biskup Janusz Stepnowski. Poświęcone obrazy wiszą w kruchcie kościoła, korytarzach przy Kaplicy Adoracji pw. św. Jana Pawła II. Wykonaliśmy również specjalnie podświetlenie tych obrazów.

W roku 2022 wykonaliśmy remont generalny mieszkań, które zajmował śp. ks Witold Bruliński oraz zamontowaliśmy w ogrodach parafialnych fotowoltaikę.

W kościele zmieniamy oświetlenie LED, dzięki czemu zużycie energii elektrycznej spadnie, a co za tym idzie również i rachunki powinny się nieco obniżyć.

Na rok 2023 mamy w planach ciąg dalszy remontu generalnego dachu klasztoru, planujemy kontynuować prace konserwatorskie innych dużych, półokrągłych obrazów (mamy jeszcze 13 obrazów wymagających prac konserwatorskich).

Panu Bogu dziękujemy za błogosławieństwo w tych pracach remontowo-konserwatorskich. Pragniemy też podziękować Pani Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z delegaturą w Ostrołęce, oraz wszystkim pracownikom i osobom, które przyczyniły się do renowacji obrazów i wnętrza kościoła. Dziękujemy - Bóg Wam zapłać !

Kochani Parafianie: Pragniemy również Wam podziękować za modlitwy, obecność, życzliwość, zrozumienie, za pomoc, za wszelkie ofiary pieniężne na ten wkład własny parafii.

Wasz wkład jest wielki, w nasze wspólne Sanktuarium.


30 listopada 2022 r. zapraszamy na film pt: Miłość i Miłosierdzie

Czytaj więcej...Jest to niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy – siostrze Faustynie, uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II. Film pokazuje nieznane do tej pory fakty i przybliża widzom narodziny niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia, który mimo papieskiego zakazu, zyskał popularność na całym świecie. Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na Jego ostateczne przyjście.

Zobacz zwiastun: https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87+i+mi%C5%82osierdzie+Zwiastun+nr+3-49639

Więcej informacji: https://www.facebook.com/Muzeum Żołnierzy Wyklętych


Zapraszamy


 

Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca

W nadchodzącym tygodniu przypada:

- pierwszy czwartek miesiąca (Msza Święta o godzinie 18.00)
- pierwszy piątek miesiąca (Msza Święta o godzinie 15.00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego, 16.30 dla dzieci, oraz 18.00 dla wszystkich)
- pierwsza sobota miesiąca (Msza Święta o godzinie 8.30).

Zapraszamy do modlitwy


Roraty

Rozpoczynamy Adwent.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego okresu jest odprawianie w dni powszednie Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie celebruje się je przed wschodem słońca, co ma głęboką symbolikę. Podobnie jak przyroda oczekuje na pierwsze promienie, które rozproszą ciemności, tak każdy z chrześcijan włącza się w liturgiczne oczekiwanie na Chrystusa, który jest Słońcem Sprawiedliwości, rozpraszającym mroki naszych grzechów. Tradycyjnie na Roraty przychodzimy z zapalonymi świecami i lampionami w dłoniach, aby oczekiwać spotkania z Oblubieńcem naszej duszy, podobnie jak czyniły to ewangeliczne roztropne panny. Roraty są dobrą formą duchowego przygotowania na przyjście Pana i dlatego ważne jest, aby w nich po prostu uczestniczyć. Czas przemiany serca. Najlepszym sposobem przemiany jest pełnienie dobra w swoim środowisku, pełnienie czynów wynikających z miłości.

Zapraszamy na Roraty codziennie o godzinie 6.30

Roraty dla dzieci: w środy o godzinie 18.00

Dzieci zapraszamy na nabożeństwa z Rodzicami. Lampiony możecie zakupić w sklepiku parafialnym przy naszym Sanktuarium (od strony dworca PKS).


2022-11-27 - I Niedziela Adwentu

Czytaj więcej...Adwent - to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Jest to również czas poprzedzający pamiątkę Wcielenia, czyli narodzin Jezusa – Syna Bożego z Niepokalanej Dziewicy Maryi. Bóg tak ukochał świat, że w swojej wielkiej miłości zesłał swego Jednorodzonego Syna, aby dokonał dzieła Odkupienia człowieka. Nie narusza jednak naszej wolności. Możemy zatem tę łaskę przyjąć lub odrzucić. Czy przyjmę Chrystusa do swego życia, czyniąc w sercu mieszkanie dla Niego? Pierwsza niedziela Adwentu to także początek nowego roku liturgicznego, którego hasłem są słowa: Idźcie i głoście. Kto bowiem uznaje Jezusa Chrystusa za swego Pana, nie zamyka się w przysłowiowych czterech ścianach, ale dzieli się wiarą, stając się przez to świadkiem nieskończonej Bożej miłości i miłosierdzia. Niech czas Adwentu będzie pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Na rodzenie; czasem oczyszczenia serc i pogłębienia naszej miłości. Przeżyjmy go w skupieniu, ale z rozpromienionym i przepełnionym wdzięcznością sercem dla Boga i Matki Najświętszej, którą Kościół w Adwencie czci w sposób szczególny poprzez Roraty. Jak świeca roratnia rozprasza mroki nocy, tak przychodzący Zbawiciel rozprasza ciemności grzechu. Dlatego wołajmy: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…)!

W 2022 roku okres ten rozpocznie się w niedzielę, 27 listopada i potrwa 27 dni - do 24 grudnia. Dlaczego okres ten trwa cztery tygodnie? Geneza Adwentu jest powiązana z początkiem celebrowania przez chrześcijan świąt Bożego Narodzenia. Według różnych źródeł, jego historia sięga II połowy IV wieku lub początku V wieku. W tym czasie, oczekiwanie pamiątki narodzin Chrystusa miało charakter ascetyczny i pokutny - wiernych obowiązywał także post.Nazwa Adwentu wywodzi się z łacińskiego słowa adventus oznaczającego przyjście. W późniejszych wiekach, okres ten przybrał więc formę radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Zalecenia liturgiczne dotyczące Adwentu zostały ujednolicone już pod koniec VI wieku przez papieża Grzegorza Wielkiego. Od tego czasu oczekiwanie trwa cztery tygodnie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli okresu oczekiwania na Chrystusa, jest wieniec adwentowy. Uzupełniają go cztery świece, nawiązujące do czterech niedziel przypadających w tym szczególnym czasie. Kolejnym symbolem, spotykanym podczas Adwentu w kościołach, jest lampion. Tradycja jego zapalania ma swoje korzenie w biblijnej przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, przedstawionej w Ewangelii św. Mateusza. Tradycja obchodzenia adwentu jest kultywowana nie tylko w Kościele Katolickim, ale również innych kościołach obrządku chrześcijańskiego. Okres oczekiwania związany z pamiątką narodzin Chrystusa stanowi szczególny czas m.in. dla wiernych Kościoła anglikańskiego, starokatolickiego, czy Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

22 listopada - wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej

Czytaj więcej...W dniu 22 listopada Kościół Powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

Według tradycji Cecylia, mieszkanka Rzymu, ślubowała dziewictwo z miłości ku Chrystusowi i poniosła śmierć za wiarę. W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej czci. Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. 

Według legendarnych przekazów św. Cecylia pochodziła z możnego, rzymskiego rodu Caecilii. Przyszła na świat na początku II wieku. W młodości uczyniła śluby czystości. Zmuszona przez rodziców do małżeństwa z dobrze urodzonym poganinem Walerianem, wymogła na nim uszanowanie swojego dziewictwa, na którego straży miał stać anioł. Pod wpływem św. Cecylii Walerian oraz jego brat Tyburcjusz nawrócili się i przyjęli chrzest. Wkrótce potem wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Olśnieni urodą św. Cecylii, oprawcy prosili ją, by nie narażała swojego życia. Miała wówczas odpowiedzieć: Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość
u mego oblubieńca, Chrystusa. Dzięki odwadze, jaką Święta wykazała się w obliczu śmierci, nawróciło się czterystu żołnierzy. Kiedy tortury mające na celu wyparcie się wiary przez św. Cecylię, nie przyniosły skutku, pozbawiono ją życia uderzeniem topora. Ciało św. Cecylii w nienaruszonym stanie odkryto dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa I złożono w bazylice na Zatybrzu.

U schyłku średniowiecza uczyniono św. Cecylię patronką śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. Legenda głosi, że Święta grała na organach wodnych, instrumencie będącym wówczas w Rzymie wielką rzadkością, bądź na harfie. Patronat św. Cecylii nad muzyką i śpiewem motywowany jest na podstawie fragmentu jednej z antyfon, w której mowa jest o tym, że w czasie gdy muzycy gotowali instrumenty na uroczystość weselną, Cecylia w sercu swym wyśpiewywała modły samemu Bogu[4]. Pominięcie słów „w sercu” oraz zmiana interpunkcji doprowadziła do zmiany znaczenia antyfony. Skutkiem tego św. Cecylia uznana została za muzyka i do dnia dzisiejszego czczona jest jako patronka śpiewu i muzyki kościelnej. Atrybutami św. Cecylii obok instrumentów muzycznych: cytry, harfy, lutni i organów, są również anioł, płonąca lampka, miecz oraz wieniec z białych i czerwonych róż, symbolizujących niewinność i męczeństwo.

 

Panu Organiście Józefowi
oraz wszystkim muzykom posługującym w naszej parafii
życzymy wielu Łask Bożych, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Zapraszamy na Mszę Świętą
w intencji Pana Organisty oraz członków chóru i scholi
we wtorek (22 listopada 2022 r.) o godzinie 18.00


KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 

Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00