Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 


Zobacz
zdjęcia archiwalne
naszego Sanktuarium

Jeśli posiadasz
w swoich zbiorach
archiwalne zdjęcia
z Sanktuarium,
przyślij je na adres:Koncert Organowy
6 listopada 2022 r.


Msze Święte
w naszym Sanktuarium:


W NIEDZIELE:
6.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00,
14.45 Msza Święta
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego,
16.00, 18.00 po Mszy Świętej
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
20.00


w dni powszednie:
6.30, 7.10, 8.30,
15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego
i Msza Święta,
18.00

 

Kalendarium

Kalendarium Klasztoru Ojców Bernardynów

1664 -Tomasz Gocłowski, sędzia ziemski, Nurski, przyszły fundator klasztoru o. Bernardynów rozpoczyna skupowanie terenów pod budowę kościoła i konwentu. Akcję tę zakończył w 1665 roku.

1665 - Fundator rozpoczyna uwieńczone powodzeniem starania o zezwolenie na budowę klasztoru u króla J. Kazimierza i biskupa płockiego J. Gęwickiego. Patronem konwentu obrony został św. Antoni Padewski.

13.VI.1666
- akt założenia konwentu. Przybyli do Ostrołęki o. Bernardyni otrzymują wiele nadań i darowizn na potrzeby konwentu. Do najważniejszych należą przywileje królów J. Kazimierza z 1667 roku. Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1669 roku oraz zapis testamentowy T. Gocłowskiego z 1670 roku.

1696
- Konsekracja kościoła klasztornego dokonana przez biskupa płockiego Andrzeja CH. Załuskiego. Fakt ten uwieńczono spisanym „Ad perpetuam rei memoriam” dokumentem. Zbudowany na planie krzyża kościół jest budowla murowaną, jednonawowa, orientowaną przykrytą sklepieniem kolembowym z nunetami. W zakończeniach transeptu spotykamy sklepienia beczkowe.

1704
- W czasie pożaru Ostrołęki płonie część zabudowań gospodarczych klasztoru.

1705
- Namalowanie obrazów św. Franciszka i św. Antoniego.

1707
- Założenie przy klasztorze bractwa szkaplerz NMP.

1708
- Wielka zaraza w mieście. Większość zakonników musiała chronić się w lasach.

1709
- sprowadzenie nowych organów,

1717-1721
- zbudowanie i ozdobienie nowej ambony,

1732
- wystawienie wielkiego ołtarza i wykończenie organów,

1756
- odrestaurowanie biblioteki konwentu.

1744
- August III na sejmie w Grodnie zatwierdza dawne i nadaje kilka nowych przywilejów dla klasztoru

13.VI.1752
- w ramach szeroko zakrojonych prac remontowych i upiększających na terenie kościoła uroczyście poświęcono drogę krzyżową.

1762
- O. Walenty Żebrowski rozpoczyna pracę nad pokryciem wnętrza kościoła polichromią, której tematykę stanowiły dzieje życia zakonnego i cuda św. Antoniego. Pracę nad polichromia zostały zakończone w 1764 roku lub w marcu 1765 roku. Klasztor uległ pewnym zniszczeniom w czasie Konfederacji Barskiej. Groby pochowanych wówczas w podziemiach kościoła konfederatów uporządkował w 1776 roku o. W. Sosnowski. Kilkanaście następnych lat poświęcili zakonnicy na rozwój już poprzednio owocującej nawróceniami akcji kaznodziejskiej oraz propagowaniu „III reguły”.

1789
- Zakonnicy za zgodą biskupa płockiego otwierają dwuklasową szkołę,

1799
- Zakonnicy organizują bursę dla chorych. Równocześnie o. Bernardyni podejmują szeroką akcję w celu zabezpieczenia swego bytu materialnego rujnowanego przez burzę dziejowe końca XVIII i początki XIX wieku, prowadzą prace remontowe na terenie klasztoru i konwentu.

26.V.1831
- Ogromne zniszczenia klasztoru w czasie bitwy o Ostrołękę po zakończeniu działań wojennych zakonnicy podejmują wieloletnie prace remontowe.

1864
- Po upadku Powstania Styczniowego klasztor został zamknięty. Zakonnicy rozjechali się został tylko o. A Spira, który zmarł w 1889 roku. Zarząd kościoła poklasztornego przeszedł w ręce księży świeckich.

1906
- Prace nad oświetleniem odświeżeniem polichromii kościoła poklasztornego. W czasie I Wojny Światowej klasztor niewiele ucierpiał w skutek działań wojennych,

1915-1917
- kościół poklasztorny został przez Niemców zmieniony na szpital wojskowy.

1917
- Proboszcz Ostrołęki ks. Dobrosiewicz wznawia nabożeństwa w kościele poklasztornym. W budynkach poklasztornych zakwaterowali się urzędnicy rady opiekuńczej i czteroklasowa szkoła średnia. Po zakończeniu I Wojny Światowej i odzyskaniu niepodległości o. Bernardyni nie wrócili do Ostrołęki.

1926 - Dekretem ks. biskupa Łukomskiego zostało zmienione stanowisko dyrektora kościoła poklasztornego, który został całkowicie oddany pod zarząd miejscowego proboszcza. Do tego czasu kościół poklasztorny służy celom parafialnym.

15.VI.1931
- Wizytacja całego obiektu poklasztornego wykazała, że wszystkie potrzebne prace remontowe zostały wykonane.

1933 - W kościele św. Antoniego zawieszono nowy dzwon, wykonany przez firmę Jakuba Kruszewskiego w Węgrowie, ważył 160 kg. Poświęcenia dokonał dziekan ostrołęcki ks. Edmund Walter.

19.XII.1936
- budynek poklasztorny opuścił ostatni świecki użytkownik.

3.IV.1937
- na mocy zawartych umów budynek przejęty został przez rade parafialną, wymagał generalnego remontu.

IX.1939
- Rozpoczęła się druga okupacyjna noc. Opuszczony kościół i zabudowania poklasztorne niszczały. Za zezwoleniem władz okupacyjnych Msze święte odprawiał tu ksiądz z kościoła farnego. Świątynia i cały kompleks poklasztorny w czasie okupacji i wojny uległ znacznemu zniszczeniu.

IX.1945
- Cały kompleks poklasztorny przeznaczono na cele kościelne. W latach następnych z braku funduszy i nienajlepszego czasu dla kościoła, opiekujący się obiektem księża nie mogli wykonać wszystkich potrzebnych prac remontowych. Przeprowadzono tylko naprawy najważniejsze, niezbędne do wykonywania świątyni jak i budynku poklasztornego.

1.IX.1970
- Proboszczem i dziekanem Ostrołęki został ks. prał. Józef Biernacki, który przeprowadził prace remontowe całego zespołu poklasztornego w latach 1972-1987 jako obiektu zabytkowego.

1.IX.1978
- Dekretem ordynariusza diecezji Paetza nastąpił podział ostrołęckiej parafii. Zasadnicza parafia została przydzielona do kościoła poklasztornego, przy którym proboszczem został ks. prał Józef Biernacki, zaś przy kościele farnym rektorem został ks. Zygmunt Żukowski.

13.II.1984
- Minister Kultury i Sztuki przyznał nagrodę I stopnia w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego w 1983 roku.

7.X.1984 - Podczas Mszy świętej odbyło się w naszym kościele poświęcenie przez ks. bp. Tadeusza Zawistowskiego tablicy pamiątkowej ku czci poległych w obronie wiary i ojczyzny oraz pomordowanych w szczególności z Armii Krajowej, w ostatniej wojnie światowej.

1984
- Poczyniono wstępne starania odnośnie budowy nowego kościoła przy ulicy Goworowskiej P.W Chrystusa Zbawiciela.

6.X.1985
- Godz. 14.30 ks. bp Edward Samsel poświęcił plac pod budowę nowego kościoła przy ulicy Goworowskiej i ustawiono na nim drewniany krzyż oraz odprawił uroczystą mszę świętą z udziałem licznie zgromadzonych wiernych.

14.IV.1986
- Matka Boska Częstochowska w kopii cudownego obrazu przybyła z Wojciechowic do naszej świątyni o godzinie 14.40. Adoracja obrazu trwała do chwili pożegnania obrazu 15.IV o godz.15.30, gdy po Mszy świętej nastąpiło procesyjne odprowadzenie do kaplicy Chrystusa Zbawiciela Świata ulicami: Staszica, Gomulickiego, Kilińskiego i Goworowską.

21.XII.1986
- Ks. bp. Juliusz Paetz ustanowił przy tymczasowej kaplicy, przy ulicy Goworowskiej samodzielny ośrodek duszpasterski, którego rektorem został ks. Jerzy Gosk.

8.XI.1987
- Rozpoczęło się nawiedzenie rodzin naszych parafian w ich mieszkaniach przez Matkę Boską Częstochowską w kopii jej cudownego obrazu.

2.II.1988
- Rozpoczęło się nawiedzenie rodzin naszych parafian w ich mieszkaniach przez Matkę Boską Częstochowską w drugiej kopii jej cudownego obrazu.

31.VIII.1988
- Proboszcz i dziekan ks. prał. Józef Biernacki odszedł na emeryturę. Obowiązki proboszcza przejął ks. prał. Czesław Roszkowski- wicedziekan proboszcz z Czerwina 4.IX. 1988.

1.IX.1988
- Cmentarz parafialny w Ostrołęce przeszedł pod zarząd księdza proboszcza kościoła farnego

1989
- Noc z 13 na 14 marca stała się największą tragedią w 300-letnich dziejach naszego kościoła. Pożar zniszczył całkowicie całe wnętrze świątyni: ołtarz główny i organy, ołtarze boczne i witraże, tynki ścian i sklepienia z unikalnymi freskami. Poważnemu uszkodzeniu uległa wieża i pokrycie dachowe. Wszyscy byli wstrząśnięci tragedią. Przystąpiono do odbudowywania tego, co zostało zniszczone. Prace rozpoczęto od usunięcia gruzu, popiołu, opadłego tynku, zwęglonych resztek. Parafianie łopatami, widłami, taczkami wywozili je ze świątyni, oczyszczono zadymione, sprzątano, zmywano. Przekazywano ofiary pieniężne od osób prywatnych, instytucji, zakładów pracy i młodzieży.

29.X.1989
- Proboszczem parafii i dziekanem został ks. Witold Bruliński, który z największym oddaniem i pieczołowitością podjął trud odbudowy zniszczonej pożarem świątyni, dźwigając na swych barkach cały ciężar prac i problemów, związanych z tym bolesnym wydarzeniem.

3.XII.1989
- Parafia pw. Zbawiciela Świata została pełnoprawną.

14.V.1990
- Rozpoczęto prace związane z odtwarzaniem fresków po pożarze.

31.V.1992
- Z okazji II diecezjalnego kongresu eucharystycznego, (ŁOMŻA 7.VI.) w obu naszych ostrołęckich dekanatach obchodzono dzień kongresowy

18.I.1993
- Z powodu ciągłych kradzieży w naszym kościele w ciągu dnia, gdy kościół jest otwarty, postanowiono zamykać kraty w wejściach do wnętrza. Korytarze zostaną otwarte i kościół można nawiedzać.

4.V.1993
- Podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10 poświęcony został sztandar strażaków.

3.IV.1994
- Niedziela. Uroczyste poświęcenie odbudowanego ołtarza po pożarze w kościele św. Antoniego Padewskiego. Poświęcenia ołtarza dokonał i Mszę świętą koncelebrował ordynariusz łomżyński bp. Juliusz Paetz. W uroczystości licznie uczestniczyli wierni i władze miasta Ostrołęki.

11.II.1995
- Zmarł ks. Jerzy Gosk budowniczy i rektor ośrodka duszpasterskiego p.w Zbawiciela Świata.

22-29.IX.1996
- Jubileusz 300-lecia kościoła p.w św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

17.I.1997
- Do parafii św. Antoniego Padewskiego przybył nowo mianowany ordynariusz łomżyński ks. bp. Stanisław Stefanek. W obecności parafian odprawił w kościele poklasztornym Mszę świętą

21.IX.1998
- Modlitwa Anioł Pański rozpoczęło się w kościele św. Antoniego Padewskiego spotkanie z Radiem Maryja pod hasłem - Radio Maryja przybywa do parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

29.VI.1999
- Jubileusz 40-lecia kapłaństwa obchodził ks. kan. Witold Bruliński dziekan i proboszcz parafii św. Antoniego. Mszę świętą koncelebrował ordynariusz łomżyński ks. bp. Stanisław Stefanek w obecności czterdziestu pięciu księży. Od tego dnia w kościele św. Antoniego jest adoracja całodzienna Najś. Sakramentu.

15.IX.1999
- Na ścianie kościoła poklasztornego od strony prezbiterium zamontowano zegar elektronowy, którego elektronowe dzwony kurant grają melodie o godz. 6.00 Kiedy ranne wstają zorze, o godz.12.00 - Po górach dolinach, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski.

12.V.2000
- We Mszy św. o godzinie 18.00 uczestniczył prezydent na uchodztwie Ryszard Kaczorowski.

14.V.2001
- Rozpoczęły się prace remontowe. Umocnienia kościoła poklasztornego od strony ulicy Staszica.

30.V.2001
- O godz. 17.00 w kościele parafialnym św. Antoniego Padewskiego została odprawiona Msza święta pamięci księdza infułata Józefa Biernackiego długoletniego proboszcza naszej parafii.

20.I.2002
– Proboszcz parafii św. Antoniego ks. Witold Bruliński poinformował o rozpoczęciu prac na sklepieniu kościoła, wykonanie elektryfikacji oraz monitoringu przeciwpożarowego.

15.XII.2002
- W kościele św. Antoniego Padewskiego podczas Mszy świętej biskup ordynariusz łomżyński Stanisław Stefanek dokonał pierwszej w dziejach Ostrołęki konsekracji wdowy Janiny Kurpiowskiej – ostrołęczanki


13.VI.2010
- Ustanowienie przez biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego.

18.XI.2010 - Do naszego Sanktuarium przybyły Relikwie, Obraz oraz Sztandar Bł. Karoliny Kozkówny.


Nagranie z lotu ptaka


 

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 


Zapraszamy w każdą niedzielę
na Msze Święte
sprawowane
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego.

14:15 - śpiew gregoriański
14:30 - kazanie i aspersja
14:45 - Msza Święta trydencka
 Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00
Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Czytaj więcej...